Post

Comments Off on Mijn huidige werkster werkt in het zwart. Kan zij genieten van een ” arbeidsovereenkomst dienstencheques ” en welke voordelen levert haar dat op?   |  
Mijn huidige werkster werkt in het zwart. Kan zij genieten van een ” arbeidsovereenkomst dienstencheques ” en welke voordelen levert haar dat op?

Mijn huidige werkster werkt in het zwart. Kan zij genieten van een ” arbeidsovereenkomst dienstencheques ” en welke voordelen levert haar dat op?

Ze kan inderdaad een dienstencheques arbeidsovereenkomst krijgen, zelfs als ze niet ingeschreven is als werkzoekende en op voorwaarde dat ze aan de volgende vereisten voldoet. Door haar statuut officieel te maken kan ze dezelfde voordelen genieten als elke andere gesalarieerde. Een buitenlandse werknemer die werkzaam wil zijn in het dienstencheque-systeem, dient echter te beschikken over […]

Comments Off on Ik beschik nog over elektronische dienstencheques die ik niet meer wens te gebruiken of die bijna vervallen zijn. Wat moet ik doen?   |  
Ik beschik nog over elektronische dienstencheques die ik niet meer wens te gebruiken of die bijna vervallen zijn. Wat moet ik doen?

Ik beschik nog over elektronische dienstencheques die ik niet meer wens te gebruiken of die bijna vervallen zijn. Wat moet ik doen?

Elektronische dienstencheques die niet gebruikt werden en waarvan de vervaldatum niet overschreden is, kunnen terugbetaald of omgeruild worden. Terugbetaling gebeurt tegen een administratiekost van 0,25 € (BTW incl.) per bestelling. Let op, elke dienstencheque die tijdens het vorige kalenderjaar werd aangekocht zal maar aan 70 % van zijn aanschafwaarde terugbetaald worden verminderd met € 0,25(BTW […]

Comments Off on Ik heb nog papieren dienstencheques die ik niet meer zal gebruiken of die bijna vervallen zijn. Wat kan ik doen?   |  
Ik heb nog papieren dienstencheques die ik niet meer zal gebruiken of die bijna vervallen zijn. Wat kan ik doen?

Ik heb nog papieren dienstencheques die ik niet meer zal gebruiken of die bijna vervallen zijn. Wat kan ik doen?

Papieren dienstencheques die niet werden gebruikt of waarvan de vervaldatum niet overschreden is, kunnen terugbetaald of omgeruild worden. Voor terugbetaling moet u rekening houden met 0,25 € incl. BTW voor administratiekosten per bestelling. Let op, elke dienstencheque, die tijdens het vorige kalenderjaar werd aangekocht wordt maar terugbetaald aan 70 % van de aanschafwaarde verminderd met […]

Comments Off on Ik wens mijn papieren dienstencheques om te ruilen voor elektronische dienstencheques (of omgekeerd). Hoe ga ik te werk?   |  
Ik wens mijn papieren dienstencheques om te ruilen voor elektronische dienstencheques (of omgekeerd). Hoe ga ik te werk?

Ik wens mijn papieren dienstencheques om te ruilen voor elektronische dienstencheques (of omgekeerd). Hoe ga ik te werk?

Eerst en vooral dient u uw profiel aan te passen via uw persoonlijke pagina. Daarna kunt de u omruiling van uw cheques vragen. Omruiling van papieren dienstencheques voor elektronische dienstencheques is gratis*. Omruiling van elektronische dienstencheques voor papieren dienstencheques wordt gefactureerd: 0,25 € incl. BTW per cheque*. * Indien de aanschafwaarde van de dienstencheques intussen […]

Comments Off on Mijn dienstencheques zijn verloren/gestolen. Wat moet ik doen?   |  
Mijn dienstencheques zijn verloren/gestolen. Wat moet ik doen?

Mijn dienstencheques zijn verloren/gestolen. Wat moet ik doen?

Download dit document en stuur het ons volledig ingevuld terug.  

Comments Off on Ik heb betaald maar ik heb mijn dienstencheques nog steeds niet ontvangen.   |  
Ik heb betaald maar ik heb mijn dienstencheques nog steeds niet ontvangen.

Ik heb betaald maar ik heb mijn dienstencheques nog steeds niet ontvangen.

Papieren dienstencheques: download dit document en stuur het ons volledig ingevuld terug. Elektronische dienstencheques: download dit document en stuur het ons volledig ingevuld terug.  

Comments Off on Wanneer ontvang ik mijn bestelling dienstencheques?   |  
Wanneer ontvang ik mijn bestelling dienstencheques?

Wanneer ontvang ik mijn bestelling dienstencheques?

Als U papieren dienstencheques besteld hebt doet Sodexo die op de post binnen de 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling. U krijgt ze als gewone postzending op het adres dat op uw aanvraag vermeld staat. Elektronische dienstencheques worden meteen na ontvangst van uw betaling ter beschikking gesteld.  

Comments Off on Wanneer koop ik best mijn dienstencheques?   |  
Wanneer koop ik best mijn dienstencheques?

Wanneer koop ik best mijn dienstencheques?

U koopt ze wanneer u een Erkende Onderneming gevonden hebt die de door u gewenste dienst kan aanbieden.  

Comments Off on Krijg ik een bevestiging van mijn inschrijving en wanneer?   |  
Krijg ik een bevestiging van mijn inschrijving en wanneer?

Krijg ik een bevestiging van mijn inschrijving en wanneer?

Wanneer u een e-mail adres of een GSM nummer vermeld hebt, krijgt u een bevestiging per SMS of per mail binnen de 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag bij Sodexo. Zoniet krijgt u binnen de 5 werkdagen een brief met de post.  

Comments Off on Is er een minimum of een maximum aantal dienstencheques voor een bestelling?   |  
Is er een minimum of een maximum aantal dienstencheques voor een bestelling?

Is er een minimum of een maximum aantal dienstencheques voor een bestelling?

U moet minstens 10 dienstencheques bestellen. U mag er ook 15, 17 of 25 bestellen, dat heeft geen belang. U mag een maximum van 500 dienstencheques per jaar bestellen. Voor bepaalde categorieën personen werd deze limiet opgetrokken tot 2.000 dienstencheques per kalenderjaar.