Ik beschik nog over elektronische dienstencheques die ik niet meer wens te gebruiken of die bijna vervallen zijn. Wat moet ik doen?

Post

Comments Off on Ik beschik nog over elektronische dienstencheques die ik niet meer wens te gebruiken of die bijna vervallen zijn. Wat moet ik doen?   |  

Elektronische dienstencheques die niet gebruikt werden en waarvan de vervaldatum niet overschreden is, kunnen terugbetaald of omgeruild worden.

Terugbetaling gebeurt tegen een administratiekost van 0,25 € (BTW incl.) per bestelling. Let op, elke dienstencheque die tijdens het vorige kalenderjaar werd aangekocht zal maar aan 70 % van zijn aanschafwaarde terugbetaald worden verminderd met € 0,25(BTW incl.) per bestelling voor administratiekosten.
Omruilen gebeurt gratis*.
*Indien de aanschafwaarde van dienstencheques ondertussen gewijzigd werd, zal U ook een factuur krijgen voor het prijsverschil.

Als U terugbetaling of omruiling van elektronische dienstencheques wenst, download dit document en stuur het ons volledig ingevuld terug.