Is er een minimum of een maximum aantal dienstencheques voor een bestelling?

Post

Comments Off on Is er een minimum of een maximum aantal dienstencheques voor een bestelling?   |  

U moet minstens 10 dienstencheques bestellen. U mag er ook 15, 17 of 25 bestellen, dat heeft geen belang. U mag een maximum van 500 dienstencheques per jaar bestellen. Voor bepaalde categorieën personen werd deze limiet opgetrokken tot 2.000 dienstencheques per kalenderjaar.