Mijn huidige werkster werkt in het zwart. Kan zij genieten van een ” arbeidsovereenkomst dienstencheques ” en welke voordelen levert haar dat op?

Post

Comments Off on Mijn huidige werkster werkt in het zwart. Kan zij genieten van een ” arbeidsovereenkomst dienstencheques ” en welke voordelen levert haar dat op?   |  

Ze kan inderdaad een dienstencheques arbeidsovereenkomst krijgen, zelfs als ze niet ingeschreven is als werkzoekende en op voorwaarde dat ze aan de volgende vereisten voldoet. Door haar statuut officieel te maken kan ze dezelfde voordelen genieten als elke andere gesalarieerde. Een buitenlandse werknemer die werkzaam wil zijn in het dienstencheque-systeem, dient echter te beschikken over een verblijfsvergunning en een werkvergunning.