ADMINISTRATIEKOST 25 euro vanaf 14/01/2023.

Ongetwijfeld bezoekt u deze pagina omdat u vragen heeft over de administratiekost. U vraagt zich natuurlijk af waarom u bovenop de aankoop van dienstencheques nog een extra bijdrage dient te betalen. Tenslotte is die dienstenchequesector toch door de overheid gesubsidieerd en als dat budget voor het ene bedrijf voldoende is, moet dat toch voor dat andere ook zo zijn? Wel, u heeft overschot van gelijk wanneer u zich al die vragen stelt, tenslotte wil u ook gewoon graag weten of en waaraan u uw zuurverdiende centen goed besteedt.

Om een duidelijk antwoord op al uw vragen te geven, moeten we onze blik wenden richting die fameuze overheidssubsidies die het dienstenchequesysteem geniet. Doorheen de jaren werden de winstmarges per cheque alsmaar kleiner waardoor de subsidiebedragen die een onderneming ontvangt wanneer het uw dienstencheques bij Sodexo indient tegenwoordig bijna volledig worden besteed aan de lonen van onze strijkmedewerkers. Ik hoor u al denken: als die mensen volledig vergoed worden, dan is er toch geen enkel probleem. Om die gehele werking echter in goede banen te leiden is er een grondige administratieve omkadering nodig wat uiteraard een extra kost met zich meebrengt.

We kiezen voor een administratiekost van 25 euro per jaar i.p.v. een aantal euro’s per dienstencheque zodat het voor u duidelijk is wat de kost is op 1 jaar tijd.

Uw administratiekost wordt bijgevolg aangewend voor o.a.:

– opvolging planning medewerkers
– opmaak klantendossiers
– opmaken van de strijkbons
– verwerking dienstencheques
– …

Per jaar wordt hiervoor een factuur opgemaakt van 25 euro incl btw. je zal deze ontvangen van zodra je de eerste wasmand terug ontvangen hebt en akkoord bent gegaan met deze afspraak.