Frequently asked questions (Veel gestelde vragen)

Frequently asked questions (Veel gestelde vragen)

Mijn huidige werkster werkt in het zwart. Kan zij genieten van een ” arbeidsovereenkomst dienstencheques ” en welke voordelen levert haar dat op?

Ze kan inderdaad een dienstencheques arbeidsovereenkomst krijgen, zelfs als ze niet ingeschreven is als werkzoekende en op voorwaarde dat ze aan de volgende vereisten voldoet. Door haar statuut officieel te maken kan ze dezelfde voordelen genieten als elke andere gesalarieerde. Een buitenlandse werknemer die werkzaam wil zijn in het dienstencheque-systeem, dient echter te beschikken over een verblijfsvergunning en een werkvergunning.

 

Ik beschik nog over elektronische dienstencheques die ik niet meer wens te gebruiken of die bijna vervallen zijn. Wat moet ik doen?

Elektronische dienstencheques die niet gebruikt werden en waarvan de vervaldatum niet overschreden is, kunnen terugbetaald of omgeruild worden.

Terugbetaling gebeurt tegen een administratiekost van 0,25 € (BTW incl.) per bestelling. Let op, elke dienstencheque die tijdens het vorige kalenderjaar werd aangekocht zal maar aan 70 % van zijn aanschafwaarde terugbetaald worden verminderd met € 0,25(BTW incl.) per bestelling voor administratiekosten.
Omruilen gebeurt gratis*.
*Indien de aanschafwaarde van dienstencheques ondertussen gewijzigd werd, zal U ook een factuur krijgen voor het prijsverschil.

Als U terugbetaling of omruiling van elektronische dienstencheques wenst, download dit document en stuur het ons volledig ingevuld terug.

 

Ik heb nog papieren dienstencheques die ik niet meer zal gebruiken of die bijna vervallen zijn. Wat kan ik doen?

Papieren dienstencheques die niet werden gebruikt of waarvan de vervaldatum niet overschreden is, kunnen terugbetaald of omgeruild worden.

Voor terugbetaling moet u rekening houden met 0,25 € incl. BTW voor administratiekosten per bestelling. Let op, elke dienstencheque, die tijdens het vorige kalenderjaar werd aangekocht wordt maar terugbetaald aan 70 % van de aanschafwaarde verminderd met € 0,25 incl. BTW per bestelling voor administratiekosten.
Omruiling: hiervoor wordt 0,25 € (incl. BTW )per cheque gefactureerd voor administratiekosten. Omruiling van elektronische cheques is gratis.*
* Indien de aanschafwaarde van de dienstencheques intussen veranderd is, zal u in elk geval ook een factuur ontvangen voor dat verschil.

Als u terugbetaling of omruiling van papieren dienstencheques wenst, download dan dit document en stuur het volledig ingevuld terug samen met de rechterluikjes van deze Dienstencheques.

 

Ik wens mijn papieren dienstencheques om te ruilen voor elektronische dienstencheques (of omgekeerd). Hoe ga ik te werk?

Eerst en vooral dient u uw profiel aan te passen via uw persoonlijke pagina. Daarna kunt de u omruiling van uw cheques vragen.

Omruiling van papieren dienstencheques voor elektronische dienstencheques is gratis*.
Omruiling van elektronische dienstencheques voor papieren dienstencheques wordt gefactureerd: 0,25 € incl. BTW per cheque*.
* Indien de aanschafwaarde van de dienstencheques intussen veranderd is, zal U in beide gevallen een factuur ontvangen voor dat verschil.

 

Mijn dienstencheques zijn verloren/gestolen. Wat moet ik doen?

Download dit document en stuur het ons volledig ingevuld terug.

 

Ik heb betaald maar ik heb mijn dienstencheques nog steeds niet ontvangen.

Papieren dienstencheques: download dit document en stuur het ons volledig ingevuld terug. Elektronische dienstencheques: download dit document en stuur het ons volledig ingevuld terug.

 

Wanneer ontvang ik mijn bestelling dienstencheques?

Als U papieren dienstencheques besteld hebt doet Sodexo die op de post binnen de 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling. U krijgt ze als gewone postzending op het adres dat op uw aanvraag vermeld staat. Elektronische dienstencheques worden meteen na ontvangst van uw betaling ter beschikking gesteld.

 

Wanneer koop ik best mijn dienstencheques?

U koopt ze wanneer u een Erkende Onderneming gevonden hebt die de door u gewenste dienst kan aanbieden.

 

Krijg ik een bevestiging van mijn inschrijving en wanneer?

Wanneer u een e-mail adres of een GSM nummer vermeld hebt, krijgt u een bevestiging per SMS of per mail binnen de 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag bij Sodexo. Zoniet krijgt u binnen de 5 werkdagen een brief met de post.

 

Is er een minimum of een maximum aantal dienstencheques voor een bestelling?

U moet minstens 10 dienstencheques bestellen. U mag er ook 15, 17 of 25 bestellen, dat heeft geen belang. U mag een maximum van 500 dienstencheques per jaar bestellen. Voor bepaalde categorieën personen werd deze limiet opgetrokken tot 2.000 dienstencheques per kalenderjaar.

 

Wat is het maximale bedrag dat ik per jaar fiscaal mag aftrekken?

Het maximale bedrag is 2.560 € (aanslagjaar 2012, inkomsten voor het jaar 2011).
De maximale belastingvermindering voor het belastingsjaar 2012, inkomsten 2011 bedraagt € 768!
Sodexo stuurt u elk jaar op 1 april een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.

Op fiscaal vlak is de aankoop van dienstencheques voordelig:

  • Het bedrag dat u voor Dienstencheques betaalt, geeft u recht op een belastingvermindering.
  • Het aftrekbare bedrag mag niet meer dan € 2.720 /jaar (belastingsjaar 2014, inkomsten 2013) bedragen.
  • Uw belastingvermindering wordt berekend aan een belastingsvoet van 30%.
  • Zo kunt u voor het belastingsjaar 2014, inkomsten 2013, van een maximale belastingvermindering van € 816 genieten!

De werkelijke kost voor een dienstencheque bedraagt dus 5,95 €.

Sodexo stuurt u elk jaar op 1 april een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.

 

Hoelang blijven mijn dienstencheques geldig?

Dienstencheques blijven 8 maanden geldig vanaf de maand dat de cheques opgemaakt worden in het geval van papieren cheques of vanaf de maand van terbeschikkingstelling voor de elektronische cheques.

Voorbeeld: dienstencheques die opgemaakt werden of ter beschikking werden gesteld in januari 2012 blijven geldig tot eind augustus 2012.

Hoeveel kost een dienstencheque?

Een dienstencheque kost vanaf 1 januari 2013 8,50 €, maar rekening houdend met de fiscale aftrek kost hij uiteindelijk maar 5,95 €.
Elke dienstencheque aangekocht vóór 01 januari 2013 en waarvoor de gebruiker de omruiling vraagt, zal de uitgiftemaatschappij een bijkomend bedrag van 1,00 € aanrekenen.

Elke dienstencheque aangekocht vóór 01 januari 2013 en verloren of gestolen, en waarvoor de gebruiker de vervanging vraagt, zal de uitgiftemaatschappij een bijkomend bedrag van 1,00 € aanrekenen.

Meer informatie hierover kan u verkrijgen via het Contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 0257/257 57 (gewoon tarief).