Privacy

Garantie en aansprakelijkheid

De internetsite van de firma ’t Strijkhoekje GCV werd uitsluitend ontwikkeld met het oog op het verstrekken van informatie aangaande haar onderneming en de producten en diensten die ze aanbiedt. Deze website bevat geen aanbiedingen in de juridische zin.

De informatie gepubliceerd op de internetsite werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld door ’t Strijkhoekje GCV . Dit biedt u echter geen waarborg op de accuraatheid ervan in alle omstandigheden. ’t Strijkhoekje GCV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou ontstaan door het directe of indirecte gebruik van de diensten op haar website.

’t Strijkhoekje GCV behoudt zich het recht om op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht informatie op de website toe te voegen, aan te passen of weg te halen. Daarom is het raadzaam om ook deze pagina regelmatig te raadplegen als u de ’t Strijkhoekje GCV internetsite bezoekt.

  ’t Strijkhoekje GCV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van verlies of schade, direct of indirect, veroorzaakt op om het even welke manier of voor om het even welke reden door uw gebruik van informatie en materiaal voorzien op de website.

  ’t Strijkhoekje GCV stelt alles in het werk om een goede beschikbaarheid van de continudiensten te verzekeren. Zij kan echter niet garanderen dat de website op elk ogenblik toegankelijk zal zijn of er zich geen storing of onderbreking van de dienst zal voordoen. In geen geval kan ’t Strijkhoekje GCV aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke storingen of onderbrekingen.
  ’t Strijkhoekje GCV garandeert niet dat informatie, software of andere items toegankelijk via haar website vrij zijn van virussen of andere kwaadaardige componenten.

Via de links aanwezig op haar website verschaft ’t Strijkhoekje GCV toegang tot andere internetsites die niet door haar onderhouden worden. Deze externe internetsites bevatten informatie opgesteld, gepubliceerd, onderhouden of anders hierop geplaatst door organisaties of entiteiten onafhankelijk van ’t Strijkhoekje GCV . De firma ’t Strijkhoekje GCV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en garandeert niet dat deze sites vrij zijn van virussen of andere kwaadaardige componenten. ’t Strijkhoekje GCV aanvaardt, onderschrijft of certificeert in geen geval informatie, software en andere items beschikbaar op deze externe sites of via links aanwezig op deze sites.

Bescherming van de intellectuele eigendomsrechten

’t Strijkhoekje GCV , De Bergskens 2, te Vosselaar geeft aan de bezoekers van haar website geen toestemming tot het kopiëren van de verstrekte informatie voor hun persoonlijk gebruik, reproductie of verspreiding voor commerciële doeleinden of waarvan de finaliteit veranderd is. ’t Strijkhoekje GCV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op de website en op de ter beschikking gestelde informatie. Het auteursrecht, het gebruik van de handelsnaam, van het merk of van de logo’s van ’t Strijkhoekje GCV zijn ook wettelijk beschermd.

U kan steeds een e-mail sturen onder vermelding van uw naam en voornaam naar info@strijkhoekje.be

Wijzigingen in het privacybeleid

’t Strijkhoekje GCV behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van dit privacybeleid regelmatig te wijzigen zodat deze overeenstemmen met de richtlijnen en betere beveiliging bieden van uw gegevens. Wijzigingen in dit beleid worden duidelijk aangegeven op deze website. Wijzigingen in dit beleid hebben geen terugwerkende kracht. De gegevens die door ons zijn verzameld, worden behandeld volgens de voorwaarden van het beleid dat van kracht was op het moment dat de gegevens werden verzameld.

Toekenning van bevoegdheid

Voor elk geschil waartoe deze site aanleiding zou kunnen geven, wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken en gerechtshoven in België. De Belgische wetgeving is van toepassing.